Předmluva autora: Mateřský aspekt božského1

Bůh je pro nás Matkou i Otcem, je mužský i ženský. Síla kundalini je síla Nejvyšší Bohyně, síla Mateřského aspektu Božského. Někdy si Matka chce hrát se svými dětmi, které rády pozorují její Sílu. Někdy, aby viděla sílu svých dětí, s nimi hraje různé hry. Tehdy sestoupí dolů na jejich úroveň, aby jim ukázala, kolik schopností a síly mohou získat, pokud se budou chovat správně a povedou si dobře. Děti jsou okouzleny, jsou ohromené. Říkají si: „Matka je tak silná, Matka je tak mocná.“

Matka musí sestoupit hluboko dolů, aby ukázala svou sílu kundalini. Předvádí některé zázraky a děti se chtějí naučit, jak je dělat také. Matka řekne: „Dobře, naučme se nejprve tuto hru.“ Poté ukáže svou nejvyšší Sílu, nejvyšší Vědomí. Tehdy děti oněmí. Řeknou si: „Ach, taková je Matka doopravdy!“ Pak se začnou cvičit v lásce, oddanosti a odevzdání. Když spatří Matku v Její nejvyšší Podobě, která je Její skutečnou Podobou, uvědomí si, že síly kundalini nejsou ničím. Jsou jako hra s jiskrami a s ohníčkem.

Kundalini je síla, to je pravda, má v sobě ale ohromný neklid. Síla kundalini je po většinu času jako opice — její vlastností je neklid. Skutečná duchovní síla, Síla Nejvyšší Matky z nejvyšší úrovně, není neklidná. Používáme-li duchovní sílu a nabízíme mír, je to skutečný mír.

I když použijeme síly kundalini ke správnému účelu, nemůžeme touto cestou nabídnout nekonečný Mír, nekonečnou Blaženost nebo nekonečné Světlo. Bez ohledu na to, kolik zázraků předvedeme, člověk, který je uvidí, bude potěšený jen pět minut, a poté do něj vstoupí závist, protože sám tuto sílu nemá. Když mu příště tuto sílu neukážeme, bude se rozčilovat a pochybovat. Bude si myslet, že naše schopnosti jsou omezené, že dokážeme dělat zázraky jen občas. Síla kundalini může činit všemožné zázraky, ale co se týče pozvednutí vědomí člověka, není schopná jeho vědomí pozvednout ani o centimetr. K tomu potřebujeme duchovní sílu — sílu, která pochází od Nejvyšší Bohyně na Její nejvyšší úrovni.


KMP 1. Předmluva autora byla přidána do vydání z roku 1974.