Co se stane, jestliže si otevřeme centra dříve, než pročistíme celý svůj systém?

Sri Chinmoy: Jestliže si někdo otevře čakry, aniž by očistil své vitálno, zvláště nižší vitálno, může se stát nevyrovnaným nebo duševně onemocnět. Mnoho lidí se zbláznilo, poté co si otevřeli své čakry před pročištěním. Probouzet síly kundalini bez předchozího pročištění je jako dát dítěti nůž. Je velmi pravděpodobné, že jej použije nesprávně. Může se říznout do prstu nebo si způsobit něco nanejvýš škodlivého a ničivého. Je-li však někdo dospělý a zralý, pak použije nůž k tomu, aby nakrájel ovoce, které nabídne svým přátelům.

Sílu můžeme použít dvěma způsoby: buď ke stavění, nebo k ničení. Přišli jsme sem, abychom stavěli, vybudovali Palác pravdy a lásky. Když stavíme, musíme se zeptat sami sebe, zda jsme odborníci — architekti nebo stavebníci. Pokud nejsme, pak stavba nebude dokonalá a může se kdykoliv zřítit.

Musíme tedy vědět, zda je pro nás rozumné sílu kundalini probouzet. Pokud cítíme, že je naše vnitřní nádoba čistá, pokud dokážeme přijímat Světlo bez jakýchkoliv překážek, potom si můžeme čakry snadno otevřít bez jakéhokoliv nebezpečí. Jestliže však vzbudíme kundalini předčasně svou neodbytnou touhou a úsilím, pak se můžeme dostat do velkých obtíží.

Jestliže si přejete jít cestou kundalini jógy, se vší pokorou vám radím, pokuste se nejprve otevřít srdeční centrum. Srdeční centrum je do velké míry čisté. Při otevření tohoto centra se očistí vitální a rušivé emoce. Jestliže si dokážete nejdříve otevřít srdeční centrum, vzít odtud čistotu a poté vstoupit do nižších center, potom zde nebude žádné nebezpečí.