Je probuzení kundalini znakem blížící se realizace Boha? V jakém stádiu vývoje duše se kundalini probouzí?

Sri Chinmoy: Neexistuje žádné pevné a neměnné pravidlo. Je mnoho lidí, kteří realizovali Boha, aniž by měli rozvinutou sílu kundalini. Abychom realizovali Boha, není vůbec nezbytné otevírat centra. Tito lidé pozorovali postupné rozvíjení, odhalování a projevování schopností a možností své duše, ale nerozvíjeli si sílu kundalini. Projevení duše zde znamená vývoj duše. Na druhé straně existují tací, kteří v dalších dvou nebo třech inkarnacích Boha nerealizují, ale mají už rozvinutou sílu kundalini. Mezi silou kundalini a vývojem duše tedy není žádné přímé spojení.

Otevření center nemusí být znamením realizace Boha. Jestliže je však ve hře intenzivní meditace, velmi mocná meditace nejvyššího stupně, pak se centra automaticky otevřou. Také pokud někdo realizuje Boha, vše přichází samo. Tehdy se centra automaticky otevírají, ať je chce hledající využít, nebo ne.