Jak si člověk může otevřít třetí oko?

Sri Chinmoy: Jsou různé způsoby, jak třetí oko otevřít. Nejsnazší a nejúčinnější způsob, jak otevřít třetí oko, je prostřednictvím džapy. Džapa znamená přednášení určité slabiky, slova, věty nebo skupiny vět. Existuje řada manter, které pomáhají otevřít třetí oko. Jednou z nich je například Gájatrí mantra, protože vzývá nekonečné vědění, moudrost a světlo. Nejúčinnější je mantra Aum. Každé centrum má svůj tajný zvuk, který je nejúčinnější. Pro třetí oko, ádžňa centrum, je nejlepší opakovat mantru Aum. Zvuk „m“ by měl znít asi třikrát déle než zvuk „au“. Během opakování by měl hledající zaměřit svou pozornost na třetí oko.

Třetí oko může být také otevřeno vzýváním přítomnosti Božského, vědomí Božskosti či božského Vědomí. Božské může mít podobu, nebo zůstat beztvarým. K tomu je však zapotřebí intenzivní aspirace.

Třetím způsobem je očištění celé bytosti. Uvnitř těla je subtilní tělo, vitálno jako takové, jemné vitálno, mysl a srdce. Jestliže dosáhnete očištění své vnitřní existence a celého fyzického a získáte vnitřní osvícení, potom budete schopni otevřít nejen své třetí oko, ale také všechna ostatní hlavní centra.

Podobně dokážete-li vzývat nekonečnou Milost Nejvyššího, dokážete-li přeměnit celou svou existenci v živoucí odevzdání se u Nohou Nejvyššího, tehdy si můžete třetí oko snadno otevřít. Vaším úkolem je pracovat; váš duchovní učitel vám dá zvláštní cvičení a zvláštní disciplínu, kterou byste měli dodržovat. Výsledek však přijde pouze tehdy, když sestoupí Milost. Osobní úsilí je nezbytné, ale pouhé osobní úsilí nestačí. Nad osobním úsilím je Milost Božského.

Milost může přijít přímo od Boha, prostřednictvím žijícího Mistra nebo od Mistra, který opustil tělo. Realizovaný Mistr nikdy neumírá, pouze odkládá svůj fyzický plášť. Realizovaní Mistři mohou kdykoliv přijít a inspirovat hledajícího a říci mu, co dělat. V případě obyčejné lidské bytosti platí „sejde z očí, sejde z mysli“. U realizované duše ovšem čas a místo nehrají roli. Stejně tak nehrají roli pro hledajícího, pokud má vnitřní spojení s pravým duchovním Mistrem.