Je třetí oko nejlepším místem, na které by měl člověk během meditace zaměřit pozornost, nebo mu může přinést problémy?

Sri Chinmoy: V duchovním životě byste se měli modlit k Bohu, aby vám daroval vnitřní zrak teprve tehdy, až ucítí, že je to nezbytné, ne dříve. Jestliže vnitřní zrak procitne předtím, než získáme dostatečnou moudrost, pak mohou nastat vážné problémy. Je to jako mít koně, kterého nedokážeme ovládat. Dovolte mi dát vám příklad. Řekněme, že vidíte, jak někdo přímo před vámi zabíjí kuře. Váš vnější zrak vám neumožňuje ztotožnit se s vědomím nebo životním dechem tohoto kuřete. Pokud však máte vnitřní zrak a uvědomíte si, že vy sami jste před mnoha, mnoha inkarnacemi byli kuřetem, okamžitě se s kuřetem ztotožníte a budete mít pocit, že zabíjejí vás samotné. Budete ochromeni hrůzou. Když získáte vnitřní vizi, sjednotíte se se skutečností, kterou vidíte. A bude-li to zkušenost nahánějící hrůzu, pak můžete trpět po celá léta. Mnozí z vás si říkají: „Ach, kdybych tak měl otevřené třetí oko!“ Ano, ale když vám vaše třetí oko ukáže, že jste v minulé inkarnaci byli tím nejhorším darebákem, co potom budete dělat? Vnitřní zrak by měl být otevřen v okamžiku vnitřní zralosti a tehdy, kdy vás minulost ani budoucnost neznepokojí.

Dejme tomu, že se dozvíte, že váš nejdražší přítel má zemřít nebo že má dojít k nějaké katastrofě, které nejste schopni zabránit. Třetí oko vám může říci, co se má stát, nemůže tomu však zabránit. Je to pouze aspirace, vnitřní pláč, který stoupá k tomu Nejvyššímu a dotýká se Nohou Nejvyššího, a je to pouze Nejvyšší, kdo může zrušit kosmický zákon. Vidíte-li, že se schyluje ke katastrofě, musíte postoupit tuto záležitost Nejvyššímu. Jestliže je to však Boží Vůle, nemůžete tomu zabránit. Když duchovní hledající vidí, že se má něco přihodit v jeho nejbližší rodině — řekněme, že má někdo zemřít — pak se okamžitě ztotožní s Boží Vůlí. Ale pouze hledající, který je na velmi vysokém stupni aspirace, se může vědomě a spontánně ztotožnit s Boží Vůlí bez jakýchkoliv obtíží. Opravdoví duchovní Mistři jsou vždy jedním s Vůlí Nejvyššího; nikdy nemohou mít žádnou vlastní individuální vůli. Mohou cítit lítost, když vidí, že se má něco přihodit, jejich vnitřní bytost však zůstane nedotčená.

Pokud tedy bude mít otevřené třetí oko duchovní Mistr nebo někdo, kdo je na pokraji realizace, nebude v nesnázích. Jestliže se ale pokusí otevřít své třetí oko obyčejný hledající, který se právě vydal na duchovní cestu, hledající, jehož přirozenost není očištěna a který není duchovně příliš pokročilý, bude to velmi nebezpečné. Mnohdy není nádoba připravena, ale díky obrovskému odhodlání se to hledajícímu podaří a jeho třetí oko se otevře. Výsledek je pak nanejvýš odrazující a ničivý.

Ve vašem případě byste místo otevírání třetího oka měli meditovat na srdce a pokusit se v něm cítit neustálou Boží přítomnost. Musíte chtít být jen v Srdci Boha a uchovávat Jej ve svém srdci. Pak vás Bůh vytvaruje do svého vlastního obrazu a dá vám jen to, co je pro vás nejlepší. Nedá vám ani špetku něčeho, co ve svém životě nepotřebujete. Snažte se od Boha přitáhnout do své vnitřní bytosti mír, radost a lásku. Jestliže vstoupíte do srdce, budete schopni vejít do svého vlastního vnitřního slunce. Pokud to uděláte správně, uvidíte, že vše bude zalité světlem. Před vnitřním sluncem se nemůže objevit žádná nevědomost. Toto slunce okamžitě osvítí nebo přemění noc naší nevědomosti. Pokud tedy chcete realizovat to Nejvyšší a naplnit to Nejvyšší ve svém životě, pak se snažte aspirovat v srdci.

Jestliže tedy meditujete na ádžňa čakru neboli třetí oko, měli byste také cvičit koncentraci na srdce. V srdci získáte veškerou radost a veškerou lásku, které předčí vaše očekávání. Stanete se neoddělitelně jedním s Univerzálním Vědomím. Až dosáhnete radosti a lásky a získáte jistotu ve své meditaci, můžete si přát dostat vizi nebo moudrost třetího oka.

Existují lidé, kteří si otevřeli toto centrum mezi obočím, aniž by měli otevřené své srdeční centrum, a díky Milosti Nejvyššího neudělali takzvané chyby. Otevřete-li své třetí oko dříve, než budete mít otevřené srdeční centrum a než bude emocionální část vaší přirozenosti úplně pročištěna, stanete se obětí nemilosrdného pokušení. Budete se snažit něco vnitřně uvidět a okamžitě o tom povíte lidem, nebo se pokusíte do někoho vstoupit, abyste spatřili, co se uvnitř něj děje. Jsou tisíce a jedna věc, které vás nakonec odvedou daleko, daleko od cesty duchovnosti.

Ženy, bez výjimky, by se měly snažit meditovat na srdeční centrum, anáhata čakru. Otevřít si srdeční centrum je pro ně snazší než pro muže. Pro muže je snazší otevřít si ádžňa čakru, třetí oko. Přesto si však muži i ženy musí nakonec otevřít obě centra. Existují i jiná centra, ale mysleme nyní pouze na tato dvě. Když meditujete, koncentrujte se nejdříve na srdeční centrum a poté na ádžňa centrum.