Jaký je vztah mezi srdečním centrem a třetím okem?

Sri Chinmoy: Řekněme, že srdce je vědomí a třetí oko je světlo, ačkoliv mezi nimi není žádný skutečný rozdíl. Třetí oko neboli ádžňa čakra může vymazat nebo zničit dřívější karmu, urychlit současný vývoj a vynést do popředí budoucí bohatství. Třetí oko má nekonečné světlo a současně je nekonečným světlem. A srdce neboli anáhata čakra má nekonečné vědomí a zároveň je nekonečným vědomím. Jsou věčnými přáteli. Jednou je nekonečné světlo, které nazývám třetím okem, domem, ve kterém bydlí srdce. Za okamžik se ale nekonečné vědomí, které nazývám srdcem, může stát domem a třetí oko jeho obyvatelem. Tímto způsobem se neustále střídají.

Ačkoliv jsou vědomí a světlo neoddělitelné, někteří duchovní Mistři viděli světlo dříve než vědomí, jiní spatřili vědomí dříve než světlo. Cítí, že to, které viděli jako první, je zdrojem toho druhého. Je to jako dva prsty jedné ruky. Řekněme, že jméno jednoho prstu je světlo a jméno druhého prstu je vědomí. Když uvidíte nejprve ten, který se nazývá světlo, pak okamžitě řeknete: ,,Zdrojem je světlo.“ A uvidíte, že vědomí samotné je uvnitř tohoto světla. Ale uvidíte-li jako první prst vědomí, pak řeknete: „Zdrojem je vědomí.“ A uvidíte, že světlo je uvnitř vědomí.

Přijde ale doba, kdy spatříme, že světlo a vědomí jsou neoddělitelné. Patří k sobě jako dvě strany jedné mince. Jestliže od vás něco kupuji a dám vám korunu, nezáleží na tom, která strana mince je k vám otočená. Přijmete ji, protože jste si jisti, že má i druhou stranu. Je tam vše, co je potřeba. A tak světlo a vědomí kráčejí vždy společně. Pokud člověk nežije v transcendentálním vědomí, pak duchovní světlo nemůže správně působit.

Ano, můžeme je od sebe oddělit, když použijeme své lidské vědění a svou lidskou moudrost. Ale používáme-li svou božskou moudrost, božské světlo, božské vědomí, nedokážeme duchovní srdce oddělit od třetího oka. Doplňují se jako manžel a manželka. Protože srdce je obvykle veškerou sladkostí a láskou a třetí oko je veškerou silou a světlem osvícení, můžeme říci, že srdce je manželkou a třetí oko manželem. Manželčiny hlavní kvality jsou jemnost a laskavost, zatímco manželovy hlavní kvality jsou vědění a moudrost.

Velmi moudří lidé ale zároveň cítí, že třetí oko je také srdcem, protože co jiného je srdce než to, co nám dává uspokojení? A co nám může přinést uspokojení? Jenom světlo! A tak jestliže nám světlo ze třetího oka přináší uspokojení, pak se přirozeně zabýváme kvalitou srdce. A co nám může dát stálý pocit moudrosti? Moudrost přichází, jen když jsme hluboko uvnitř, v nejzazších zákoutích svého srdce, kde si spolu hrají Nekonečnost, Věčnost a Nesmrtelnost. Přisvojit si Nekonečnost za svou zcela vlastní, považovat nekonečné světlo a blaženost na věky za své vlastní: to je moudrost. A tak můžeme říci, že moudrost pochází ze srdce. Tímto způsobem se srdce a třetí oko doplňují. Tak jako Puruša a Prakriti, Bůh Otec a Bůh Matka, třetí oko a srdce patří k sobě.