Mají nervy subtilního těla nějakou souvislost s nervy fyzického těla?

Sri Chinmoy: Ne. Jestliže přeříznete fyzický nerv, subtilní nerv tím nebude vůbec ovlivněn. Zprávy ze subtilních nervů však můžete přenést do fyzického; ze subtilního do fyzického můžete přenést energii a další bohatství. Účelem subtilních nervů je dávat energii subtilnímu fyzickému. Svou koncentrací můžete subtilní nervy posílit.