Je nějaký rozdíl mezi osvobozením a realizací, nebo je to absolutně stejné?

Sri Chinmoy: Mezi osvobozením a realizací existuje velký rozdíl. Osvobození je mnohem nižší než realizace. Někdo může dosáhnout osvobození v jedné inkarnaci a realizaci v některé pozdější inkarnaci. Nebo se může dosáhnout osvobození i realizace ve stejné inkarnaci. Ale není možné realizovat, aniž bychom nebyli osvobozeni. Někdy velký duchovní Mistr, pokud má štěstí, přinese s sebou několik skutečně osvobozených duší, aby mu pomohli v jeho projevení. Šrí Rámakrišna například přivedl Vivékánandu a Brahmanandu. Některé z těchto osvobozených duší, které vstupují na scénu s velkými mistry, se nestarají o realizaci. Přicházejí jen proto, aby jim pomohli. Jiné chtějí také realizaci.

Osvobozená duše je osvobozena od nevědomosti, od světských nebožských kvalit. Osvobozená duše bude inspirovat ostatní svou přítomností. Inspiruje je je, aby byli čistí, prostí, laskaví a milující. Bude z ní čišet ohromná čistota a klid, a ostatní se jí budou chtít dotknout, mluvit s ní a dívat se na její tvář. Můžete říci, že je mnohem víc než svatý. Je pravda, že světská temnota, nečistota a podobně do osvobozené duše nevstoupí nebo bude duše po celou dobu opatrná, takže jim nedovolí, aby do ní vstoupily. Ale realizovaná duše je mnohem výš. Je vědomou částí a součástí Boha.

Osvobozená duše ví, že existuje zvláštní místnost, kde přebývá a má svůj oltář. Ví, že tam je také kuchyň, která je špinavá a plná nečistot. Obyčejné lidské bytosti nemají žádnou zvláštní místnost ani oltář. Jsou stále zavřené v kuchyni a přirozeně nemohou vstoupit do místnosti, kde je živé božstvo. Osvobozená duše může žít v místnosti s oltářem, ale bojí se, že jestliže vstoupí do kuchyně, mohou na ni zaútočit nebožské síly a ona se stane znovu jejich obětí, jako byla před svým osvobozením.

Ale realizované duše jsou nesmírně mocné. Vědí, kdo jsou a odkud přišly. Silou svého univerzálního a transcendentálního vědomí mohou vstoupit do nevědomosti lidstva, do pozemského vědomí jako takového, a osvítit je světlem své pochodně. Dělají to jen ze svého nekonečného soucitu, ne proto, že v sobě stále mají nějaké pokušení nebo špatné síly. Ne! Vstupují dobrovolně do nevědomosti, aby mohlo být lidstvo radikálně přeměněno. Avšak jen realizované duše vysokého řádu přijmou tuto odvážnou výzvu.

Osvobozená duše je jako dítě, tak krásná a čistá. Ale jak dlouho můžete být s dítětem? S jeho kapacitou nemůžete dojít příliš daleko nebo dosáhnout Nejvyšší. Ale realizovaná duše je jako dospělá osoba, která vám může nabídnout obrovskou aspiraci, světlo a moudrost, živou realitu. Osvobozená duše vás inspiruje, abyste šli po cestě, ale realizovaná duše vás bude nejen inspirovat, ale také vás bude řídit a vést k vašemu Cíli.

Realizovaná duše je nejen průvodcem, nejen cestou, ale je samotným Cílem. Nejprve předstírá, že není dokonce ani průvodcem, ale jenom někdo, kdo vás může inspirovat. Pak přijde a řekne, že je průvodcem, ale ne cestou. Postupně však ukazuje, že ona sama je také i cesta. A nakonec nechá hledajícího pocítit svůj nekonečný soucit a ukáže mu, že není jen průvodcem a cestou, ale stejně tak Cílem, vlastním Cílem hledajícího.

Realizovaná duše se dotkne úpatí stromu realizace, vyšplhá na nejvyšší větev a přinese ovoce, aby se podělila s lidstvem, které čeká dole. To je realizace. Ale dokonce i ten, kdo se pouze dotýká stromu realizace a sedí na úpatí stromu, aniž by lezl nahoru nebo něco dolů přinesl, je daleko výš než osvobozená duše.

Ale znovu, osvobození není snadná záležitost. Je velmi, velmi obtížné se zbavit nevědomosti. Z milionů a miliard lidí na zemi může být deset, dvacet nebo možná sto osvobozených duší. Avšak jen Bůh ví, kolik realizovaných duší existuje. Realizovat Nejvyššího Absolutního jako svého zcela vlastního a neustále cítit, že tato realizace není něco, co jste skutečně dosáhli, ale něco, čím věčně jste — to se nazývá realizace.