Jak mohu být pohlcen hořící aspirací?

Sri Chinmoy: Jen na chvíli myslete na svou minulost, co jste byli před pěti lety. Jen se ohlédněte a podívejte se na všechny nebožské věci, které jste ze své nevědomosti udělali. To, co změnilo v posledních pěti letech váš život, byla vaše aspirace. Vzdali jste se mnoha nebožských věcí jen proto, že jste měli malou aspiraci. Pokud byste neměli žádnou aspiraci, nemuseli byste se vzdát života nevědomosti.

Jak můžete tuto aspiraci zvýšit? Zkusili jste si to svým vlastním osobním úsilím, ale vůbec se nezvýšila. Můžete ji zvýšit pouze tím, že neustále cítíte, že není vaše, že patří někomu jinému. Je uvnitř vás, pravda, ale dal vám ji někdo jiný a to byl Nejvyšší. To, po čem pláčete, to, co chcete, má Nejvyšší v nekonečné míře. Takže pokud chcete, aby vám to dal, přirozeně se Ho pokusíte potěšit.

Existuje několik způsobů, jak můžete potěšit Nejvyššího, ale existuje jeden nejdůležitější, který vám dá výsledek dříve než cokoli jiného. Když otec dá svému dítěti desetník a dítě mu nabídne okamžitý úsměv vděčnosti, okamžitě mu otec dá korunu nebo dokonce dvacetikorunu. Ve vašem případě, pokud chcete být pohlceni hořící aspirací, snažte se cítit, že máte aspiraci, aspiraci jedné dvacetikoruny, kterou jste, řekněme, dostali od svého Věčného Otce, Nejvyššího. A za tuto aspiraci Mu ukážete svou největší vděčnost. V té chvíli vám dá sto, dvě stě, tisíc korun. Nejste po celou dobu pohlceni svou hořící aspirací, ale jen proto, že máte aspiraci, projevíte Nejvyššímu vděčnost. Na zemi jsou miliony a miliardy lidí, kteří nemají aspiraci, kterou vy máte. Užívají si potěšení v nevědomosti. Pokud vám Nejvyšší dal dvacetikorunovou aspiraci, může vám také dát miliony korun. Takže pokud nabídnete vděčnost za to, co již máte, vaše aspirace se zvýší a stane se stálou.