Zkoušíš nás někdy vnitřně?

Sri Chinmoy: Když jsem ve svém nejvyšším, v božském vědomí, v nejvyšším vědomí, netestuji vás, protože vím, že to, co máte v duchovním životě, vám dal Nejvyšší ve mně. Vaše duchovní schopnosti a neschopnosti jste všichni dostali od Nejvyššího ve mně. Ale když jsem v lidském vědomí, obyčejném vědomí, tehdy vás zkouším na fyzické úrovni, abych zjistil, zda se opravdu staráte o duchovní cestu, zda chcete následovat mou cestu oduševněle a oddaně, zda jste připraveni být celou dobu v mé lodi. Chci zjistit, zda jste upřímní a oddaní Nejvyššímu ve mně, zda se chcete stát v boji proti nevědomosti božskými bojovníky Nejvyššího ve mně. Zkouším vaši upřímnost, čistotu, lásku, oddanost a odevzdanost. Vždycky říkám, že náš duchovní pokrok nemá nikdy konec. Po celou dobu se zabýváme stále se překonávajícím světem Za. Ale je třeba vás čas od času zkoušet, a to dělám, když jsem v lidském, obyčejném vědomí.

Musím říci, že je třeba být i v lidském vědomí. Dvacet čtyři hodin denně nezůstávám ve svém nejvyšším, nejvznešenějším vědomí. Je pravda, že mám volný přístup do třetího patra. Ale pokud zůstanu ve svém transcendentálním vědomí po celou dobu, pokud zůstanu stále ve třetím patře, jak budu moci mluvit s někým, kdo přijde a zaklepe na mé dveře? Musím sestoupit ze třetího patra, abych s ním mluvil v prvním patře, protože právě teď není připraven k pozvání do třetího patra.