Scéna I

(V paláci mogulského císaře Akbara.)

CÍSAŘOVNA: Akbare, smím vědět, čím jsi tak hluboce zaujat?

AKBAR: Jsem pohroužen v myšlenkách na Čaitanju.

CÍSAŘOVNA: Velmi často vidím, jak na něj myslíš a medituješ. Zapomněl jsi, že je hinduista? Co si o tobě lidé pomyslí? Co si tví poddaní o tobě pomyslí, až se dozví, že tak často, a tak hluboce medituješ na hinduistu?

AKBAR: Ať si o mně myslí, co chtějí, ale nemohu žít bez lásky k Čaitanjovi. Jeho božská láska zdolala mé srdce. Jeho božský mystický tanec osvítil mé srdce. On je Pánem mého aspirujícího srdce. Nikdy nedokážu vyjádřit hloubku jeho lásky. Prosím jej, aby mi dal jenom kapku z moře své nektarové lásky. Svou nezměrnou láskou už dokázal, o co se tak zoufale snažím. V jeho srdci se hinduisté a muslimové sjednotili. Realizoval Alláha. Realizoval nejvyšší Pravdu.

CÍSAŘOVNA: Jsi velký. Každý tě obdivuje. Nemyslím si, že bys musel obdivovat Čaintanju.

AKBAR: Obdivují mě, ale jejich obdiv ke mně není tak upřímný jako můj obdiv k Čaintanjovi. Obdivují mou vnější moc. Já obdivuji Čaintanjovu vnitřní sílu. Moje síla vše ničí. Čaintanjova síla vše miluje, miluje každého, naplňuje každého. Takový je rozdíl mezi mou silou a silou Čaintanji. Má síla chce svět zničit. Má síla chce svět ovládat. Má síla chce jméno a slávu. Jeho síla chce svět milovat, stát se světem a naplnit svět. Ó císařovno, řeknu ti, co cítím ve Sri Čaintanjovi. Není obyčejným smrtelníkem jako my. Je synem Pravdy. Je samotnou Pravdou. A tato Pravda je Láska. Tato Pravda je jednota s Alláhem a Jeho Stvořením. Mé srdce tuto Lásku neustále potřebuje. Pouze prach Čaintanjových nohou může můj život přeměnit na Království Nebeské.

Akbar zpívá.

Kemane tomare pujibo bidhata kemane
Kemane tomar charane bandhibo kemane
Kemane tomar nayane heribo kemane
Kemane basibo tomar tarite kemane
Kemane tomar banshari bajabo kemane
Kemane tomare debo ei hiya kemane
Rupantarer alor gitika kemane
Kemane gahibo dibase nishithe kemane

[Jak Tě mohu uctívat, můj Pane?
Jak mohu spoutat Tvé Nohy?
Jak mohu vidět Tvé Oko?
Jak se mohu plavit ve Tvém Člunu?
Jak mohu hrát na Tvou Flétnu?
Jak Ti mohu nabídnout své srdce?
Jak mohu pro svou přeměnu
dnem i nocí zpívat píseň Světla?]