27.

Můžeš mít radost.
Není to tak těžké.
Jen zbav svou mysl smutku.
Dokážeš nebýt smutný.
K tvému úžasu, radost přišla.