20.

Vešel jsem do pokoje touhy své mysli
na vlastní riziko.
Nyní vcházím do pokoje aspirace svého srdce
na nepodmíněné náklady mého Pána.