30.

Můj Pane Nejvyšší,
máš chvilku?

„Ano, Mé dítě, mám.“

Prosím, řekni mi, můj Pane,
budu dokonce i já
Tvým bezvýhradně odevzdaným nástrojem?

„Určitě, Mé dítě, budeš.“

Kdy, můj Pane Nejvyšší?

„ Toho dne, Mé dítě, kdy Mi dokážeš co nejoduševněleji zpívat
píseň odevzdání života tvého srdce.“

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Můj Pane Nejvyšší, máš chvilku?.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1995.

Toto je 776th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Můj Pane Nejvyšší, máš chvilku?, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »