30.

Můj Pane Nejvyšší,
máš chvilku?

„Ano, Mé dítě, mám.“

Prosím, řekni mi, můj Pane,
budu dokonce i já
Tvým bezvýhradně odevzdaným nástrojem?

„Určitě, Mé dítě, budeš.“

Kdy, můj Pane Nejvyšší?

„ Toho dne, Mé dítě, kdy Mi dokážeš co nejoduševněleji zpívat
píseň odevzdání života tvého srdce.“