Umývání učitelových nohou

Aurangzebův syn studoval Korán u soukromého učitele. V té době žáci uctívali své učitele a bylo zvykem, že žák po hodině umývá učiteli nohy.

  Jednoho dne, právě když princ umýval svému učiteli nohy, procházel náhodou kolem císař. Prince ovládl strach a také učitel se začal chvět hrůzou. Vždyť nebylo možné, aby princ umýval nohy obyčejnému člověku!

  Jak císař zpozoroval princovo zaváhání, začal mu spílat: „Můj synu, jasně vidím, že svému učiteli neumýváš nohy s nejvyšší oddaností a pokorou. Nezanedbávej svoji povinnost a umývej nohy svého učitele tak, jak se patří!“

  Princ umýval učitelovy nohy s velkou oddaností a Aurangzeb byl velmi šťastný. Císař chtěl dát princi lekci pokory. Učitel se však celou tu dobu chvěl strachy!

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Mogulští císaři.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2001.

Toto je 1368th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Mogulští císaři, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »