55. Zpívám, usmívám se

Zpívám, protože zpíváš Ty.
Usmívám se, protože Ty se usmíváš.
Protože hraješ na flétnu,
stal jsem se Tvou flétnou.
Hraješ v hlubinách mého srdce.
Ty jsi můj, já jsem Tvůj:
to je mé jediné ztotožnění.
V jedné Podobě
jsi má Matka a Otec věčný,
a měsíc Vědomí,
slunce Vědomí,
vše prostupující.
Sri Chinmoy, Má flétna, (knižně nevydáno), 2015