58. Ó můj Pane krásy

Jsi krásný, krásnější, nejkrásnější.
Krása nepřekonatelná v zahradě Ráje.
Ve dne i v noci kéž Tvůj Obraz přebývá
v niterné hlubině mého srdce.
Bez Tebe mé oči nemají žádnou vizi,
všechno je iluzí, všechno je holé.
Všude kolem mě, uvnitř i vně
slyším hudbu temných bolestí.
Svět je naplněn mučivými bolestmi.
Ó Pane, ó má kráso, v tomto životě,
pouze na jedinou vteřinu,
kéž mohu být požehnán darem
uvidět Tvou Tvář.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Má flétna.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 11th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Má flétna, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »