58. Ó můj Pane krásy

Jsi krásný, krásnější, nejkrásnější.
Krása nepřekonatelná v zahradě Ráje.
Ve dne i v noci kéž Tvůj Obraz přebývá
v niterné hlubině mého srdce.
Bez Tebe mé oči nemají žádnou vizi,
všechno je iluzí, všechno je holé.
Všude kolem mě, uvnitř i vně
slyším hudbu temných bolestí.
Svět je naplněn mučivými bolestmi.
Ó Pane, ó má kráso, v tomto životě,
pouze na jedinou vteřinu,
kéž mohu být požehnán darem
uvidět Tvou Tvář.
Sri Chinmoy, Má flétna, (knižně nevydáno), 2015