60. Ó můj Lodivode

Ó má Lodi, ó můj Lodivode,
ó poselství Všepřesahující Blaženosti,
neste mě.
Mé srdce je žíznivé a hladové
a zároveň tvrdě spí.
Neste mé srdce ke druhému břehu.
Tanec smrti všude kolem vidím.
Bouři zničení nezdolného slyším.
Ó můj Vnitřní kormidelníku, jsi můj,
jsi Oceán Soucitu nekonečného.
V Tobě sám sebe ztrácím,
své vše v Tobě ztrácím.
Sri Chinmoy, Má flétna, (knižně nevydáno), 2015