67. Nepotrebujem vás

Ó, priestor a čas,
nepotrebujem vás.
Môj dych zachytil
Tvár môjho Najvyššieho.

Ó, hĺbka a výška,
nepotrebujem vás.
Moja duša kúpila
Svetlo Skutočnosti.

Ó, zlatý Cieľ,
nepotrebujem ťa.
Môj Pán našiel
Dušu mojej Cesty.
Sri Chinmoy, Má flétna, (knižně nevydáno), 2015