71. Čas rozlúčky

Je čas rozlúčky.
Teraz sa začne hra srdca.
Prápor božskej Lásky
dnes bude viať na nekonečnej oblohe.
Slnko, mesiac, nesmrteľné vedomie,
tajné bohatstvo nekonečnosti,
samotné Nohy Pána sveta,
žehnajúce posolstvo vzdialeného Neba,
záplava oslobodenia,
Príbytok božského Nektáru,
všetko bude spojené v srdci nášho sveta.
Sri Chinmoy, Má flétna, (knižně nevydáno), 2015