74. Tvá hra lásky je mým světem

V tajnosti nejvyšší Tě vidím.
Žiješ v mých očích, v mém spánku,
v mých snech, v mém sladkém bdění.
V nesmírném veselí života,
v propastném klíně smrti Tebe vidím.
Tvá Hra Lásky je mým světem.
Sri Chinmoy, Má flétna, (knižně nevydáno), 2015