76. Čo mám robiť?

Nebo sa ma bojí.
Čo mám robiť?
Letím za jeho blaženosť
a prenikám cez blankyt.

Zem sa ma bojí.
Čo mám robiť?
Zoťal som jej strom nevedomosti,
aby som zasadil ten pravý.

Peklo sa ma bojí.
Čo mám robiť?
Môj súcit oslobodzuje jeho bolesti
z mučivého zovretia.

Moja duša sa ma bojí.
Čo mám robiť?
Viem, že večnosť tela
je istá.
Sri Chinmoy, Má flétna, (knižně nevydáno), 2015