88. Majster

Ó, Pane prírody, najvyššie Slnko všetkých!
Kto, ak nie Ty, má o Tebe hovoriť?
Tvoj Úsmev Milosti po celú Večnosť
oslobodzuje ašpirujúce duše od nemého volania noci.

Jedinečná skutočnosť!
Ty si kruh
od najhlbšej priepaste po nesmiernu výšku.
V tebe cítia svoj jasný prístav;
v tebe sa všetky bytosti hýbu, lietajú a vlnia.

Nemáme víziu zlatého pohľadu,
aby sme uzreli Tvoju všetko presahujúcu
mystickú Podobu;
Si Poludnie všetkých našich dní,
Nehybný Kormidelník v krutej búrke našej smrti.
Sri Chinmoy, Má flétna, (knižně nevydáno), 2015