12.

Řekl jsi Bohu, aby
ti dal vědět,
až bude potřebovat.
Ale nevidíš,
že ubohý Bůh vždy
naléhavě potřebuje
tvé sebedávání?