23.

Boží požehnané Oko požádalo
každého hledajícího,
aby udělal mnoho věcí uvnitř a navenek.
Ke Svému velkému smutku,
nebyl ani jeden hledající,
který by prošel zkouškou
k Boží skutečné Spokojenosti.