31.

Je na tobě
zvolit si nejtěžší překážku
ve svém duchovním životě
a proti této překážce bojovat.