36.

Běda,
když jeho touhy nebyly naplněny,
nechal je použít jako ničící zbraně
proti Bohu,
namísto aby je věnoval
Bohu.