6.

Samotnou přirozeností čistoty srdce
je zůstat krásné,
dušeplné a plodné.