21.

„Mé sladké dítě, Mé sladší dítě,
Mé nejsladší dítě,
když Mě přijdeš navštívit,
nikdy nechci, abys mi vyprávělo,
co dělají druzí špatně.
Neptám se tě ani na to,
co děláš špatně ty.
Okamžitě tě prosím, abys Mi řeklo,
co děláš dobře
a kolika způsoby se Mě snažíš těšit.
Mé sladké dítě, Mé sladší dítě,
Mé nejsladší dítě,
nehodí se k tobě
vidět četné nedokonalosti druhých.
Neustále sním v tobě a tvým prostřednictvím,
abych tě učinil naprosto dokonalým nástrojem
své Věčnosti.
Prosím vyplň Můj Sen,
Můj dlouho opatrovaný Sen,
Můj jediný Sen!“
Sri Chinmoy, Má duše je volná, (knižně nevydáno), 1994