Přední strana obálky: Sri Aurobindo ášram série: Číslo dvě

Fotografie na obálce byla vytvořena Sri Chinmoyem v březnu 1969, v té době měl Nolini-da 80 let.