Část I — Okultismus a mystika

Můžeme se dozvědět hodně o okultismu čtením knih?

Sri Chinmoy: Mnoho mých žáků studuje knihy, které se zabývají okultismem. Jsem si toho plně vědom, ale můj upřímný požadavek na vás je, abyste tyto knihy nestudovali, pokud nejsou napsány duchovními Mistry nebo realizovanými dušemi. Většina knih psaných o okultismu jsou sbírky smyšlených představ, které nemají nic společného se skutečností. Prostým studiem knih o okultismu nemůže člověk nikdy získat ani trošku okultní síly. Knihy nikdy nemohou předat skutečné tajemství okultismu. Člověk si rozvíjí okultní síly tím, že jde hluboko do nitra a rozšiřuje své vědomí. Nebo pokud má člověk opravdový upřímný pláč, aby tyto skryté síly přivedl do popředí a použil je pouze pro Božské, pak si může rozvinout okultní sílu.

Člověk se může také naučit okultismus od duchovních Mistrů, kteří mají jak okultní, tak i duchovní sílu. Pokud chce člověk cvičit okultismus, aby sloužil lidstvu nebo probudil vědomí lidstva, musí nejprve porazit strach. Musí porazit všechny druhy strachu na fyzické, vitální, mentální i psychické úrovni. A také pokud má být okultismus vykonáván, aby sloužil Nejvyššímu, Božskému v lidstvu, musí si člověk podmanit nižší vitálno neboli sexuální síly. Můžete je nazývat nečistými, neosvícenými touhami v naší lidské přirozenosti. Tyto síly musí být zcela poraženy. Pak člověk musí cítit, že žije věčný život v pomíjivém životě. Jestiže si člověk dokáže uvědomit, že žije věčný život v pomíjivém životě, může Nekonečnost, Věčnost a Nesmrtelnost, které dosáhl ve své vlastní vnitřní bytosti nebo vědomí, sloužit lidstvu způsobem, který si přeje Nejvyšší. Tehdy není okultismus prokletím, ale požehnáním.

Přál bych si, aby si moji oddaní žáci, kteří mají o okultismus zájem, pamatovali, že nejdříve přichází duchovnost, pak okultismus, první Božskost, pak lidstvo. Božskost není mimo lidstvo, Božskost je uvnitř lidstva. Ale pokud a dokud nepoznáme Božskost, nemůžeme sloužit lidstvu. Musíme zůstat uvnitř Božskosti, a teprve potom můžeme sloužit lidstvu.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Okultismus a mystika.Poprvé vydáno nakladatelstvím Agni Press v roce 1977.

Toto je 320th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Okultismus a mystika, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »