Část I — Okultismus a mystika

Můžeme se dozvědět hodně o okultismu čtením knih?

Sri Chinmoy: Mnoho mých žáků studuje knihy, které se zabývají okultismem. Jsem si toho plně vědom, ale mé upřímné přání k vám je, abyste tyto knihy nestudovali, pokud nejsou napsány duchovními Mistry nebo realizovanými dušemi. Většina knih psaných o okultismu jsou sbírky smyšlených představ, které nemají nic společného se skutečností. Prostým studiem knih o okultismu nemůže člověk nikdy získat ani trošku okultní síly. Knihy nikdy nemohou předat skutečné tajemství okultismu. Člověk si rozvíjí okultní síly tím, že jde hluboko do nitra a rozšiřuje své vědomí. Nebo si může člověk okultní sílu rozvinout, pokud má opravdový upřímný pláč tyto skryté síly přivést do popředí a použít je pouze pro Božskost.

Člověk se také může naučit okultismus od duchovních Mistrů, kteří mají jak okultní, tak i duchovní sílu. Pokud chce někdo cvičit okultismus, aby sloužil lidstvu nebo probudil vědomí lidstva, musí nejprve porazit strach. Musí porazit všechny druhy strachu na fyzické, vitální, mentální i psychické úrovni. A také pokud má být okultismus vykonáván, aby sloužil Nejvyššímu, Božskému v lidstvu, musí si člověk podmanit nižší vitálno neboli sexuální síly. Můžete je nazývat nečistými, neosvícenými touhami v naší lidské přirozenosti. Tyto síly musí být zcela poraženy. Potom člověk musí cítit, že žije věčný život v pomíjivém životě. Jestliže si dokáže uvědomit, že žije věčný život v pomíjivém životě, potom mohou Nekonečnost, Věčnost a Nesmrtelnost, kterých dosáhl ve své vlastní vnitřní bytosti nebo vědomí, sloužit lidstvu způsobem, který si přeje Nejvyšší. Tehdy není okultismus prokletím, ale požehnáním.

Přál bych si, aby si moji oddaní žáci, kteří mají o okultismus zájem, pamatovali, že je na prvním místě duchovnost, potom okultismus, první je Božskost, potom lidstvo. Božskost není mimo lidstvo, Božskost je uvnitř lidstva. Ale pokud a dokud nepoznáme Božskost, nemůžeme sloužit lidstvu. Musíme zůstat uvnitř Božskosti, a teprve potom můžeme sloužit lidstvu.