Část III — Duchovní věda těla

Co je to třetí oko?

Sri Chinmoy: Třetí oko je oko, které má vizi skutečnosti. Vize skutečnosti znamená vidět minulost, současnost i budoucnost. Dvě fyzické oči, které máme, mohou vidět jen do určité vzdálenosti. Můžeme vidět dopředu nebo do strany, ale dozadu nevidíme. I když budeme mít oči doširoka otevřené, a pokud bude před námi nějaká zeď, nebo něco, co našemu výhledu brání, neuvidíme, co za tím je. Pokud budeme mít otevřené oči a rukama si je zakryjeme, také přes ně nic neuvidíme.

Ale pokud máme třetí oko otevřené, můžeme vidět minulost, současnost i budoucnost. Můžeme vidět všechno, co je ve světě Za. To, co máme uvnitř svého srdce, uvnitř své duše nebo uvnitř naší vnitřní existence, nemůžeme lidskýma očima vidět. Je to nemožné. Ale třetím okem vidíme všechno. Třetí oko představuje Vizi.

Když vůle duše vystoupí do popředí nebo vstoupí do třetího oka, tehdy se třetí oko otevře a začne používat svou sílu vůle. Ačkoliv oko vidí Vizi, skutečná síla pochází ze srdce a duše. Když tato síla vstoupí do třetího oka, pak třetí oko funguje nejmocněji. Používáme výraz ‚síla vůle‘. Síla vůle ve skutečnosti vychází z duše a poté vstupuje do třetího oka, které tuto sílu vůle používá. Třetí oko podle své vůle vidí všechno — konečné i nekonečné.

Třetí oko může zůstat tvrdě spát. Všichni tady jsou hledající. V některých případech třetí oko tvrdě spí a Bůh ví, kolik staletí tomu tak bylo. V některých případech se na chvíli otvírá, a pak, možná během snu nebo když hledající tvrdě spí, uvidí něco velmi jasného a rozlehlého. V tom okamžiku je třetí oko otevřené. Třetí oko se může otevřít kdykoli — zatímco spíme, mluvíme, když jíme nebo když se modlíme — je to na Vůli Nejvyššího. Může se stát, že jsme se modlili hodiny, dny, měsíce a roky, ale naše třetí oko se neotevřelo. Když je to ale Boží Vůle, třetí oko se otevře a my zahlédneme záblesk Skutečnosti, i když bychom v té chvíli třeba jedli.