Jednou jsem se s řidičem taxíku nepohodl, ale byl jsem v tom nevinně. Myslel si, že ho podvádím, takže mě opravdu proklel. Co se stane, když vás někdo prokleje?

Sri Chinmoy: Nic se vám nestalo, protože jste jej na vnější úrovni neproklel. Vaše vlastní síla je poměrně velká, vaše vitálno bylo schopno vstřebat sílu, kterou řidič použil. On vás proklel, ale vy jste to neopětoval, i když jste měl dostatečnou sílu mu to vrátit. A jelikož jste to neopětoval, vaše síla vstřebala jeho sílu, aniž by byla sama narušena nebo pohlcena. Jestliže někdo, kdo je na vitální úrovni napaden, proti tomu nebude bojovat, neznamená to, že bude jako oběť zcela zničen. Ne, dokáže absorbovat sílu, která ho napadla.