Viděl jsem za tebou bílou záři. Co to znamená?

Sri Chinmoy: Tato záře je Vědomí Božské Matky, Univerzální Matky. Bílá vyjadřuje čistotu a také vědomé Světlo Univerzální Matky. Univerzální Matka pracuje ve mně a mým prostřednictvím. To, co vidíte, je Světlo Vědomí Univerzální Matky, která je ve mně a která vede a řídí náš duchovní postup. Takže Pán vám ze Své nekonečné Štědrosti ukázal, čeho můžete dosáhnout. Bylo to jen nevýznamné, drobné, nepatrné množství Světla, které vám ukázal. Přišlo k vám z třetího oka ve formě Síly. Jiní toto Světlo viděli také. Vidělo to tady docela dost žáků. Prosím, neciťte, že toto Světlo je pokušení. Ne, nic takového. Pán nás nepokouší, pouze nás povzbuzuje. Ujišťuji vás, že až budete plně připraveni, dá vám Světlo v nekonečné míře.