13.

Každý okamžik je zlatou příležitostí k sebepřekonání a uspokojení Boha.
Sri Chinmoy, Příležitost, Sri Chinmoy Centrum, 2005