34.

Bůh mi posílá příležitost. Já posílám Bohu vděčnost.
Sri Chinmoy, Příležitost, Sri Chinmoy Centrum, 2005