Otázky sovětských žáků

Má každý člověk na zemi zvláštní poslání?1

Sri Chinmoy: Ano, každý člověk má na zemi zvláštní poslání. Co je tímto posláním závisí na stupni rozvoje duše. Je-li duše mimořádně rozvinuta, potom bude poslání této osoby velmi, velmi významné.


  1. RGB 1-18. Sri Chinmoy v rámci oslav svých šedesátých narozenin zodpověděl dne 17. srpna 1991 otázky týkající se duchovnosti od svých studentů ze Sovětského svazu, kteří přijeli do New Yorku. Ti se připojili k více než tisícovce dalších studentů z celého světa, kteří měli také příležitost vyslechnout odpovědi Sri Chinmoye na tyto dušeplné a duchaplné otázky během setkání, které trvalo přesně 60 minut.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Rusko a ruské Boží rozkvétající srdce.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1998.

Toto je 823rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Rusko a ruské Boží rozkvétající srdce, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »