Kdy nalezne duše Ruska harmonii?

Sri Chinmoy: Nevím, kdy duše Ruska nalezne harmonii, ale vím, jak já jako jednotlivec a ty jako jednotlivec můžeme pomoci duši Ruska, aby měla více harmonie. Jestliže se modlíme k Bohu, abychom se stali lepšími lidskými bytostmi, potom naše dobré kvality určitě pomohou duši Ruska, aby měla více harmonie, míru a jednoty.

Jsi to ty, kdo může učinit duši Ruska šťastnou a hrdou na tebe a na tvůj duchovní život. Když se děti dobře chovají, když se modlí, meditují a dělají správné věci, potom cítí rodiče ohromnou radost a uspokojení. Je tedy na tobě, na mně a na ostatních, abychom pomohli duši Ruska nalézt více radosti, lásky a harmonie.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Rusko a ruské Boží rozkvétající srdce.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1998.

Toto je 823rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Rusko a ruské Boží rozkvétající srdce, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »