Jak mohu nejsnadněji zařídit, aby každá část mé bytosti — tělo, vitálno, mysl a srdce — neodolatelně přitahovalo Nejvyššího?

Sri Chinmoy: Zkus myslet na slunce a sebe považuj za poutníka, který buď běží, nebo letí ke slunci. Nebo si můžeš představit slunce uvnitř sebe; slunce, které je nesmírně, nesmírně krásné — nekonečně krásnější a mocnější než vnější slunce. Zkus cítit, že jako poutník běžíš tak rychle, jak jen dokážeš. Čím rychleji běžíš, tím více krásy, síly, světla, náklonnosti, lásky a laskavosti ve slunci vidíš. Čím rychleji běžíš ke slunci, tím více se zvětšují jeho božské vlastnosti a zároveň tě volají. Vnitřní slunce má všechny tyto vlastnosti: lásku, náklonnost, sladkost, laskavost a zájem. Pokud dokážeš vidět sám sebe jako poutníka, který běží ke slunci, dokážeš dělat ten nejrychlejší pokrok. Jakmile se podíváš na ranní slunce, temnota zmizí. Nejprve může být slunce zakryto mraky, ale potom se z nich vynoří. Stejně tak celá naše lidská povaha — celá naše existence — musí vyjít z temnoty. Teprve potom můžeme udělat ten nejrychlejší pokrok.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 30.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 1407th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 30, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »