O zlepšení hry Můj Ráma je mým vším

S veškerou upřímností si přeji říci, že představením jsem více než potěšen, ale k dosažení naprosté dokonalosti mě musíte vzít vážně v několika bodech. V několika dalších věcech jste na tom nevinně, protože nemáte představu o epoše, ve které žil Sri Ramachandra.

Především nejsou uspokojivé vaše kostýmy. Ale jak už jsem řekl, nevíte nic o oblékání v té době, takže co můžete dělat? Také to vypadalo, že herci měli v průběhu hry pořád stejný druh kostýmů, což není přesné. Vybrali jste si jeden aspekt Rámajány, prostotu a odříkání, a toho se držíte celou dobu. Ale tak to nebylo. Scény v paláci, ještě než Ramachandra odešel do exilu do lesa, by měly být vznešenější. V té chvíli by na jevišti měly být skvostné věci. Vy hned od začátku ukazujete aspekt odříkání. Ale tento aspekt přišel teprve až poté, kdy Kaikeyi žádá o svůj dar. Předtím byste měli znázornit bohatství a lesk královského dvora. Na samém počátku je jubileum; všichni jsou velice šťastní. Tady byste měli předvést více pompy a majestátnosti. Mějte na paměti, že všechny hlavní postavy jsou členové královské rodiny.

Když jsem dříve sledoval žákovské hry, byl jsem v transu! Tentokrát jsem od začátku do konce sledoval úplně všechno. Dokonce, i když jsem měl občas zavřené oči, měl jsem otevřené třetí oko. Takže teď se pokusím si na všechno detailně vzpomenout.

Začněme u Kaikeyi. Na začátku Kaikeyi nemá zdání, co se stane. Ona neví, co hodlá říci darebák Manthara. V tu chvíli musíte udržovat velice radostnou náladu. Ale vy jste byli od začátku velice vážní, jako kdybyste dopředu věděli, co se stane. Musíte vědět, že Kaikeyi tu myšlenku od Manthary vyslechne úplně poprvé. Teprve až se na tu myšlenku upne, postupně, postupně se budete cítit špatně, až je Ráma korunovaným králem, můžete být vážní. Kaikeyi rozhodně neměla sebemenší tušení, co Manthara hodlá říci. Manthara zničí veškerou radost Kaikeyi, ale vy jste od počátku vážní, takže nemůžete tu ideu dobře tlumočit.

První scéna začíná ve chvíli, kdy vstupuje královna Kaushalya. Kaushalya je hlavní královnou krále Dasharathy. Musí působit velice vznešeně. Neoblékla by si tak prosté, bílé šaty. Pro krále jste udělali velice krásný, vznešený kostým, ale královnu jste oděli jako bohyni Sarasvatí, naprosto vtělenou prostotu! Její koruna a šperky musí být propracovanější. Zahráno to bylo skvěle, ale její kostým byl velice slabý. Jak by mohla být královna oblečena tak jednoduše? Jak by mohla v takovém kostýmu projevit svůj majestát, důstojnost a královský aspekt? Jak jste na ten kostým přišli?