Proč se ve světě děje tolik špatných věcí?

Sri Chinmoy: Protože se lidské bytosti nechovají správně. Správně se chovat znamená milovat Boha. Když miluješ Boha a modlíš se k Bohu každý den, nebudeš dělat nic špatně. Takže hlavní věci se dělají jako první. Modli se k Bohu. Když se nebudeš modlit k Bohu, nebudeš se schopen chovat dobře. Musíš se modlit k Bohu každý den ráno několik minut a musíš meditovat na Boha několik minut. Tak je to správné. Jakmile se začneš chovat správně, všechno bude dobré.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 34.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 1471st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 34, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »