Jak se díváte na nové hnutí na Západě, které směřuje ke sloučení vědeckých principů, jakým je kvantová teorie, s pradávnými védskými tradicemi a s chápáním osvícení?

Sri Chinmoy: Věda naneštěstí není mým oborem. O vědeckém pokroku vůbec nic nevím. A protože o vědě nic nevím, bylo by z mé strany vrcholem hlouposti se o ní vyjadřovat. Já jenom vím něco o vnitřním životě, protože jsem milovník Boha a hledající Pravdy.