Jak mohu mít větší radost z běhání, abych v něm mohl pokračovat?

Sri Chinmoy: Pokud nezískáváš radost ze samotného běhu, musíš s ním něco udělat, abys tu radost získal. Snaž se do něj vnést nějakou rozmanitost. Běháš sedm dní v týdnu, takže si můžeš udělat různý rozvrh. Neběhej každý den stejnou rychlostí nebo stejnou vzdálenost. Jeden den můžeš běžet jednu míli, druhý den dvě míle, třetí den sedm mil a potom zase jednu míli. Každý den změň vzdálenost a rychlost. Pokud uběhneš míli za sedm minut, jednoho dne ji záměrně zaběhni v devítiminutovém tempu. Další den udělej něco jiného: sto metrů chůze, sto metrů běhu, sto metrů chůze a dvě stě metrů běhu. Takto si rozvineš různé druhy radosti a důvěry.

Tak to dělám já. Pokud v průběhu jedné míle máte všechny možné varianty, můžete z toho mít radost. Já z toho mám radost. Kdybych v opačném případě měl celou míli běžet, bylo by to někdy velice nudné.

Následujícího dne můžeš běžet podle své nálady. Prostě nech rozhodnutí na své mysli nebo srdci. Občas poběžíš dvacet metrů a půjdeš dvě stě metrů a potom zase poběžíš osm set metrů. Nech se unášet svou inspirací. Nenos si v mysli pevnou vzdálenost. Odevzdej se vrtochům své mysli. Potom budeš mít radost, až zjistíš, jak velkou vzdálenost jsi urazil.

Je mnoho způsobů, jak mít z běhání radost, ale pokud jsi značně zraněný, jako já, prostě začni dělat něco jiného.