Rád bych věděl něco o našem vnitřním pokroku a jak si jej můžeme uvědomovat.

Sri Chinmoy: Svůj vnitřní pokrok si můžeš uvědomit pozorováním štěstí, které máš uvnitř sebe. Toto štěstí však nesmíme zaměňovat za potěšení. Dejme tomu, že dnes jsi vstal v pět hodin — a nikoli v deset — takže jsi byl schopen meditovat a dělat vše potřebné. To je štěstí. Pokud bys ale jenom odpočíval a byl plný letargie, jde o potěšení.

Jestli děláš pokrok, určitě pocítíš štěstí. Toto štěstí přichází z tvého nitra. Jsi-li šťastný, máš radost, když se díváš na svět nebo na květinu. A tato radost je velice pevná. Dokonce, i kdyby ses podíval na svého nejhoršího nepřítele, budeš mít radost, protože on je také Božím Stvořením. V takové chvíli ti přináší radost úplně každá věc a úplně každý člověk, protože všechno a všichni jsou Božím Stvořením. Takže pokaždé, když uděláš pokrok, když uděláš jeden krok kupředu, jenom se ponoř dovnitř a určitě pocítíš radost. A tuto radost, ať už vědomě nebo nevědomě, sdílíš s ostatními. Tvoje srdce je plné radosti, tvoje tvář vyzařuje radost a každý člověk, kterého spatříš, od tebe přijímá radost, jako kdyby ji přitahoval magnetem. Pokrok děláme pomocí samotné radosti. V opačném případě přijdou deprese, frustrace, pochybnosti a pochybnosti o sobě samém, a napadnou tě.