Jak si Bůh vybírá lidské bytosti, které osvítí?

Sri Chinmoy: Bůh rozsévá semínka jako farmář, sem a tam. Když seje, neříká: „Rostlina, která vyroste z tohoto konkrétního semínka, musí být mnohem lepší než ostatní.“ Ne, jenom zasévá sem a tam, jako v nějaké božské továrně. Rozhoduje vnímavost daného místa, která způsobí, že určité semínko roste rychleji než zbytek a je krásnější a zářivější.

Vezměte si třeba školní třídu. Učitel učí všechny studenty totéž, ale jeden student bude ve zkouškách nejlepší a jeden bude nejhorší. Slyšeli totéž, ale ten nejlepší chlapec si díky své vnímavosti vedl dobře, kdežto ten poslední si kvůli nedostatku vnímavosti vedl špatně.