Všechny nástroje, na které hraješ, jsou tvoje, ale když cestuješ, hraješ na klavír nebo na varhany, které patří nějakému koncertnímu sálu nebo nějaké společnosti. Ovlivňuje tě nějak vědomí všech těch lidí, kteří na tyto nástroje hrají?

Sri Chinmoy: Když na začátku medituji dvě nebo tři minuty, ponořím se hluboko dovnitř a v tu chvíli udělám všechno, co je potřeba. Pokud je zapotřebí čistota, protože předtím tam hrál nějaký nebožský člověk, dodám čistotu. Jde o to, že když vstupuji na pódium, nic mě neovlivňuje. Nemyslím na čistotu, nemyslím na to, že přede mnou hrál nějaký významný hudebník. Nemyslím na nic. Vstupuji do stavu vědomí, kde mě nejsou schopni ovlivnit ani nástroje, ani lidé, kteří na ně hráli. Jakmile hraji, pět minut nebo patnáct minut, hraji svým vlastním způsobem. Nedovoluji svému srdci nebo mým hudebním talentům nebo mému vědomí, aby něco přijali od nějakých jednotlivců, kteří zde hráli, nebo od haly samotné.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 35.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2004.

Toto je 1479th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 35, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »