Mohl by Mistr úplně přemístit mysl určitého člověka a vložit jinou mysl na její místo, pokud je ta osoba dospělá.

Sri Chinmoy: Předpokládejme, že je vám čtyřicet let a ze zvláštního důvodu Bůh chce, abyste zůstal na zemi dalších padesát let. Možná vaše srdce, vitálno a tělo jsou nesmírně dobré, ale vaše mysl se neodevzdává Boží Vůli. Mohl byste udělat ten nejrychlejší pokrok, ale vaše mysl vám stojí v cestě. V takovém případě, by mohl Bůh požádat duchovního Mistra, aby nahradil vaši mysl novou myslí. Je to provedeno s dobrými záměry a nekonečnou Milostí.

Pokud se to stane, je to jako pokus. Pokud to dobře funguje, je to zázrak. Ale někdy stará mysl nechce odejít, takže se vrací zpátky. Když Mistr vloží novou mysl, je to jako přijít s novým strojem, který má větší schopnosti a možnosti než starý stroj. Očekáváte, že nový stroj bude pracovat dobře, ale někdy to nefunguje.

Ale věci jako přemisťování mysli se dějí velmi, velmi zřídka, protože jdou proti Božskému Účelu. Pokud Bůh musí vložit jinou mysl, potom jde proti jakémukoliv účelu, který měl, když dával původní mysl jednotlivci.