Když řekneš, že dva lidé jsou duše-dvojčata, znamená to, že byly dvojčata v předešlé inkarnaci?

Sri Chinmoy: Neznamená to, že byly dvojčata. Znamená to, že v předešlé inkarnaci, měli oba podobné sklony a podobné zájmy. Duše dvojčata vidí pravdu z podobné perspektivy.