Někdy, když se chystá narodit velká duše, si je země vědoma této události a existuje zvláštní znamení, jako je hvězda. Chce duše tento druh věcí?

Sri Chinmoy: Duše se nestará o to, jestli je hvězda orientovaná tímto směrem nebo tímto směrem. Když přichází nebo odchází Král, jeho poddaní ho uctívají troubením na trumpetu, ale Král se o to nestará.