Někdy, když se chystá narodit velká duše, si je země vědoma této události a existuje zvláštní znamení, jako je hvězda. Chce duše tento druh věcí?

Sri Chinmoy: Duše se nestará o to, jestli je hvězda orientovaná tímto směrem nebo tímto směrem. Když přichází nebo odchází Král, jeho poddaní ho uctívají troubením na trumpetu, ale Král se o to nestará.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 7.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2014.

Toto je 1150th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 7, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »