Mělo by se výročí odchodu duše z úrovně země oslavovat stejně jako narozeniny?

Sri Chinmoy: Někteří členové rodiny velmi lpí na svých rodičích, dětech, zatímco jiní ne. Stejným způsobem, některé duše po smrti udržují velmi blízké spojení se svými členy rodiny. Přicházejí nejen pozorovat výročí svého odchodu, ale také docela několikrát během roku. Některé duše, ne kvůli lpění, ale z náklonnosti a pravé lásky se pokoušejí inspirovat své drahé, kteří jsou ještě na zemi, aby se stali lepšími lidskými bytostmi. Tyto duše přicházejí, když jejich drazí meditují. Ale znovu, některé duše nepřicházejí vůbec, protože chtějí, aby jejich drazí byli více oddělení. Chtějí, aby jejich drazí mysleli pouze na Nejvyššího, Boha, místo, aby mysleli na své odešlé příbuzné.

Když někdo tady na zemi velmi upřímně vzývá duši odešlého drahého na výročí smrti té osoby, většinou ta duše přijde, pokud není na velmi vysoké úrovni. Vysoce rozvinuté duše někdy nechtějí přijít, protože jsou od nás vzdáleny bezpočet mil. Pro ně je to velmi obtížná cesta kvůli našemu nedostatku čistoty. Běžná lidská bytost je plná tužeb. Nedokážou udržet své vědomí čisté, dokonce i když vzývají své drahé. Spojovací chodba mezi modlitbami příbuzných a soucitem duše je jako sloup světla. Pokud světlo není čisté, potom je velmi obtížné pro vysokou duši cestovat spojovací chodbou. Znovu, některé duše jsou velmi statečné. Jakmile slyší upřímné vzývaní, přijdou, nehledě na to, jak je to pro ně obtížné. Ale pokud se člověk na zemi modlí s čistým zájmem a velmi čistým srdcem, potom je pro ně docela jednoduché přijít.

Obvykle, jednou do roka na výročí smrti, lidé myslí na své drahé a dušeplně se za ně modlí. Pokud se modlí intenzivně, v tu chvíli je pravděpodobné, že také budou mít čistotu. Když se někdo intenzivně soustředí na něco, v tu chvíli se nedívá kolem nebo nedovolí vnějším myšlenkám, aby vstoupili do něčí mysli. Takže intenzita často přináší úplnou čistotu. Abychom mohli vzývat duši ze světa duší, potřebujeme obojí čistotu a intenzitu. S čistotou uděláte jeden krok a s intenzitou uděláte deset kroků.

Ale pokud ti, co jsou na zemi, jsou hledající, nemusí čekat rok předtím, než budou vzývat duše svých drahých. Pokud chtějí cítit přítomnost svých drahých, mohou se pokusit, kdykoliv chtějí. Čekat rok na to, než budete vzývat své drahé nebo myslet na ně, vám neradím. Znovu, musíte vědět, že po několika letech odpočinku, si většina duší bere lidskou inkarnaci. Po deseti nebo dvaceti letech, pokud stále dodržujeme výročí něčí smrti, myslíc, že je ten člověk stále v Nebi, vás tato duše nenavštíví. Nejpravděpodobněji ten člověk již vzal lidské zrození v nějaké jiné rodině. Jednou, když duše znovu vezme lidské tělo a vstoupí do běžného světa, nemůže déle ani s obtížemi cestovat, aby navštívila ty, kteří ji vzývají.